Ombuds

Ombuds ir banku un to klientu ārpustiesas strīdu izskatīšanas institūcija. Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds ir apstiprināts ar Latvijas Komercbanku asociācijas Padomes 27.11.2002. lēmumu Nr.71/1. Tā mērķis ir aizstāvēt patērētāju tiesības. Šāda ārpustiesas strīdu izskatīšanas institūcija izveidota, ievērojot Eiropas Savienības rekomendācijas, Kredītiestāžu likumu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ieteikumus un praksi.

Ombuds izskata sūdzības, kas atbilst šādām pazīmēm:

 

 • sūdzība ir par Maksājumu pakalpojuma un elektroniskās naudas likuma noteikumu neievērošanu;
 • sūdzība ir par Latvijā reģistrētas kredītiestādes, Latvijā darbojošās ārvalstu kredītiestādes filiāles vai Latvijā darbojošās ārvalstu kredītiestādes pārstāvniecības rīcību;
 • darījuma apmērs (acīmredzami saistītu darījumu kopējais apmērs), par kuru ir sūdzība, nepārsniedz 50 000 EUR;
 • sūdzība neskar jautājumus par dokumentu viltojumiem;
 • sūdzība neskar jautājumus par kredītiestāžu cenrāžu pamatotību, par kredītlimita piešķiršanu, atcelšanu vai grozīšanu, par kredītlimita noteikumiem un citus līdzīgus jautājumus;
 • klients iepriekš bija griezies kredītiestādē ar tāda paša satura pretenziju, bet mēneša laikā no pretenzijas iesniegšanas (nosūtīšanas) dienas klients no kredītiestādes nav saņēmis viņa pretenziju apmierinošu atbildi;
 • tiesā vai šķīrējtiesā nav celta prasība par sūdzībā minēto priekšmetu;
 • klients nav griezies ar tāda paša satura sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā;
 • ombudam iepriekš netika iesniegta tā paša klienta sūdzība par sūdzībā minēto priekšmetu;
 • kredītiestāde, par kuru ir sūdzība, nav atzīta par maksātnespējīgu vai likvidējamu;
 • sūdzība ir par Vienoto fizisko personu kontu maiņas principu ievērošanu;
 • sūdzība ir par Eiropas Savienības 16.09.2009. Regulas 924/2009 par pārrobežu maksājumiem Kopienā noteikumu neievērošanu attiecībā uz maksājumiem eiro valūtā.


Sūdzību noformē rakstveidā. To adresē un iesniedz Latvijas Komercbanku asociācijas ombudam Pērses ielā 9/11, Rīgā LV-1011.
 

Kārtību, kādā iesniedzamas sūdzības, nosaka Latvijas Komercbanku asociācijas ombuda reglaments un nolikums, kuri apstiprināti ar Latvijas Komercbanku asociācijas padomes 27.11.2002. lēmumu Nr 71/1 un ir pieejami Latvijas Komercbanku asociācijas tīmekļa vietnē.


Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds rekvizīti:
Adrese: Pērses ielā 9/11, Rīgā LV-1011,
Latvijas Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs 40003502116.

 

Ombuds:
Aivars Graudiņš,
tālr. 67284562, 67284561, fakss 67828170,
e-pasts: Aivars.Graudins@bankasoc.lv

 

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.