TKB apkopo 2010.gada rezultātus

28.03.2011

 

Šā gada 25.martā notika TKB akcionāru pilnsapulce, kurā tika apstiprināti 2010.gada darbības rezultāti un nosprausti mērķi bankas turpmākai attīstībai.

Pilnsapulcē TKB akcionāri apstiprināja 2010.gada finanšu pārskatu ar auditoru ziņojumu, bankas padomes, valdes un revīzijas komitejas ziņojumus. 

2010.gadā Trasta komercbanka sekmīgi vairojusi savu klientu skaitu un stiprinājusi sadarbību ar jau esošajiem klientiem, pievēršoties gan produktu attīstībai, gan klientu kredītu restrukturizācijai un uzņēmējdarbības atveseļošanas pasākumiem. Saskaņā ar 2010.gada konsolidētā revidētā finanšu pārskata datiem, TKB aizvadītajā gadā izveidoja 5.2 milj. latu lielus uzkrājumus nedrošiem kredītiem, un to kopējais apmērs pārskata perioda beigās sasniedza 16.3 milj. latu. Līdz ar to 2010.gadu banka noslēdza ar zaudējumiem 4.4 miljonu latu apmērā, taču, ņemot vērā iepriekšējos gados uzkrāto nesadalīto peļņu 22.4 miljonu latu apmērā, šis rezultāts būtiski neietekmē bankas kapitālu. 

TKB kapitāla un rezervju apjoms, neraugoties uz veiktajiem uzkrājumiem, pērn saglabājās pietiekošā līmenī - 2010.gada 31.decembrī bankas kapitāla un rezervju apjoms veidoja 29 miljonus latu. Banka saglabāja arī augstu kapitāla pietiekamību - 14.4% apmērā, un tās likviditāte pārskata perioda beigās bija 59.8%, kas ievērojami pārsniedz FKTK noteikto normatīvu un pilnībā nodrošina bankas pašreizējo saistību izpildi. 2010. gada beigās noslēdzās bankas 12. akciju emisija, kuras rezultātā tika apmaksātas 14 230 akcijas par summu 712 tūkstoši latu, palielinot TKB pamatkapitālu līdz 7.05 miljoniem latu.

TKB piesaistīto noguldījumu apjoms 2010.gada beigās sastādīja 174.9 miljonus latu. Bankas noguldījumu struktūru raksturo būtisks privātpersonu noguldījumu kāpums - par 61.9%, kas tika piesaistīti gan no esošiem, gan no jauniem klientiem. Bankas klientu skaits aizvadītajā gadā pieauga par 11.8%, tostarp Latvijas rezidentu privātpersonu skaits – par 24.6%. 

Domājot par klientu biznesa attīstību un jaunu reģionu apgūšanu, 2010.gadā TKB grupa paplašināja savu ģeogrāfisko klātbūtni pasaulē, atklājot meitas uzņēmuma SIA „TKB Līzings” pārstāvniecību Azerbaidžānā. Līdz šim TKB grupa jau pārstāvēta Kazahstānā, Tadžikistānā, Baltkrievijā, Ukrainā, Kanādā, Krievijā un Kiprā.

Lai sekmētu bankas stabilitāti un turpmāko attīstību, TKB akcionāru pilnsapulces laikā tika pieņemts lēmums 2011.gadā palielināt bankas pamatkapitālu par 10 miljoniem latu, izsludinot 13.akciju emisiju.

Trasta komercbankas 2011.gada finanšu pārskata pārbaudei akcionāri ievēlēja auditorfirmu „Ernst & Young Baltic”.


Agita Mūsiņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste

ATGRIEZTIES UZ JAUNUMU SARAKSTU


« Izmaiņas TKB padomes sastāvā TKB noslēdz 13. akciju emisiju »

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.