Paziņojums par kredītsaistību atmaksas kārtību

17.03.2016

 

Pamatojoties uz Eiropas Centrālās Bankas 2016.gada 3.marta lēmumu par kredītiestādes darbības licences anulēšanu AS “TRASTA KOMERCBANKA” (turpmāk tekstā – Banka), Banka informē par klientu kredītsaistību (maksājumu karšu kredīta limiti, patēriņa kredīti, kredīti, overdrafti, faktorings u.c.) jauno atmaksas kārtību.

Fiziskām personām:

Ja jums ir noslēgts maksājumu karšu līgums un izsniegta Bankas kredītkarte, tad izlietotā kartes kredīta limitu un uzkrātos procentus varat atmaksāt uz LAS “TRASTA KOMERCBANKA” kontu Nr. LV57PARX0000035380008, kas atvērts AS „Citadele Banka”. Maksājuma detaļās nepieciešams norādīt Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu un maksāšanas mērķi. Piemēram: „vārds uzvārds, p.k.000000-00000, kredītkartes limita atmaksa”

Atmaksājamā kredīta limita un uzkrāto procentu apmēru varat noskaidrot pie Bankas speciālistiem Bankas filiālēs vai zvanot uz TKB infocentru +371 67027777.

Ja jūsu rīcībā nav pietiekami naudas līdzekļi pilna kartes parāda dzēšanai, aicinām jūs sazināties ar Bankas speciālistiem, lai noskaidrotu iespēju restrukturizēt kredītu, sastādot atmaksas grafiku uz vienu gadu.

Ja jums ir noslēgts kredītlīgums, tad ikmēneša un/vai procentu maksājumi saskaņā ar noslēgto grafiku jāpārskaita uz LAS “TRASTA KOMERCBANKA” kontu Nr. LV57PARX0000035380008, kas atvērts AS „Citadele Banka”. Maksājuma detaļās nepieciešams norādīt Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kredīta līguma numuru. Piemēram: „vārds uzvārds, p.k.000000-00000, kredīta līgums Nr._______”

LAS „Trasta komercbanka” aicina Jūs rast iespēju pārkreditēt kreditēšanas darījumu jebkurā citā komercbankā. Veicot darījuma pārkreditāciju, LAS „Trasta komercbanka” komisijas maksa par pārkreditāciju netiks ieturēta.

 

Juridiskām personām:

Ja jums ir noslēgts maksājumu karšu līgums un izsniegta Bankas kredītkarte, tad izlietotā kartes kredīta limitu un uzkrātos procentus varat atmaksāt uz LAS “TRASTA KOMERCBANKA” kontu Nr. LV57PARX0000035380008, kas atvērts AS „Citadele Banka”. Maksājuma detaļās nepieciešams norādīt uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru un maksāšanas mērķi. Piemēram: „SIA Nosaukums, reģ.Nr.40000000000, kredītkartes limita atmaksa”

Atmaksājamā kredīta limita un uzkrāto procentu apmēru varat noskaidrot pie Bankas speciālistiem Bankas filiālēs vai zvanot uz TKB infocentru +371 67027777.

Ja jūsu rīcībā nav pietiekami naudas līdzekļi pilna kartes parāda dzēšanai, aicinām jūs sazināties ar Bankas speciālistiem, lai noskaidrotu iespēju restrukturizēt kredītu.

Ja jums ir noslēgts kredītlīgums (tai skaitā, kredītlīnijas līgums, overdrafta līgums), tad ikmēneša un/vai procentu maksājumi saskaņā ar noslēgto grafiku jāpārskaita uz LAS “TRASTA KOMERCBANKA” kontu Nr. LV57PARX0000035380008, kas atvērts AS „Citadele Banka”. Maksājuma detaļās nepieciešams norādīt uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, kredīta līguma numuru. Piemēram: „SIA Nosaukums, reģ.Nr.40000000000, kredīta līgums Nr.”

LAS „Trasta komercbanka” aicina Jūs rast iespēju pārkreditēt kreditēšanas darījumu jebkurā citā komercbankā. Veicot darījuma pārkreditāciju, LAS „Trasta komercbanka” komisijas maksa par pārkreditācijas veikšanu, kā arī līgumsods par pirmstermiņa saistību dzēšanu netiks ieturēts.

Ja jums ir  noslēgts faktoringa līgums, tad turpmāk rēķinu apmaksu veiciet uz LAS “TRASTA KOMERCBANKA” kontu Nr.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ LV57PARX0000035380008, kas atvērts AS „Citadele Banka”. Maksājuma detaļās nepieciešams norādīt pārdevēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, līguma numuru, rēķina numuru un datumu. Piemēram: „pārdevējs SIA Nosaukums, reģ.Nr.40000000000, faktoringa līguma Nr., rēķins Nr.0-00, dd.mm.gggg.”

Ja jums ir noslēgts jebkura cita veida līgums ar Banku (seifu īres līgums, īres līgums), tad turpmāk rēķinu apmaksu iespējams veikt uz LAS “TRASTA KOMERCBANKA” kontu Nr. LV57PARX0000035380008, kas atvērts AS „Citadele Banka”. Maksājuma detaļās nepieciešams norādīt pārdevēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, līguma numuru, rēķina numuru un datumu. Piemēram: „vārds uzvārds, p.k.000000-00000, līguma Nr.___, rēķina Nr.___”. Vai „SIA Nosaukums, reģ.Nr.40000000000, līguma Nr.___, rēķina Nr.___”.


Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar TKB infocentru +371 67027777 vai savu privātbaņķieri.

ATGRIEZTIES UZ JAUNUMU SARAKSTU


« Tiesa pieņēmusi lēmumu likvidēt Trasta komercbanku... Sāktas valsts garantēto atlīdzību izmaksas Trasta... »

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.