Paziņojums par kreditoru prasījumu iesniegšanu

05.01.2018

 

 

 

Visi iepriekš minētie dokumenti kreditoram vai kreditora pilnvarotajam pārstāvim, kas norādīts kreditora prasījumā, jāiesniedz klātienē LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesa administratora prakses vietas adresē Krišjāņa Valdemāra ielā 33-35, Rīgā, LV-1010, vai jānosūta pa pastu dokumentu oriģinālu formā vai notariāli apliecinātu kopiju formā (saskaņā ar starptautiskajiem prasībām par dokumentu legalizāciju) uz norādīto administratora prakses vietas adresi. Ja dokumenti tiek iesniegti personīgi, kreditors var iesniegt dokumentu kopijas, nodrošinot to atbilstības oriģināliem pārbaudi iesniegšanas brīdī. Dokumentus iesniedz latviešu, angļu vai krievu valodā. Nepieciešamības gadījumā administrators var pieprasīt kreditoram iesniegt dokumentu tulkojumus.

 

 

Kreditoriem, kas iesnieguši kreditoru prasījumus Ilmāram Krūmam pēc LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesa pasludināšanas (pēc 2017. gada 10. marta), minētais fakts ir jānorāda savā prasījuma iesniegumā, norādot datumu, kurā prasījums iesniegts, un formu, kādā tas iesniegts, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas pamato prasījuma iesniegšanu Ilmāram Krūmam.

 

 

Kreditoriem - komercsabiedrībām (juridiskajām personām) - kas ir iesnieguši kreditoru prasījumus trīs mēnešu laikā pēc LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesa pasludināšanas (no 2017. gada 10. marta līdz 2017. gada 15. jūnijam), nepieciešams papildus iesniegt 2016. gada pārskatu vai sertificēta revidenta apstiprinājumu par to, ka kreditors atbilst mikrouzņēmuma, maza vai vidēja izmēra uzņēmuma statusam Eiropas Komisijas regulas Nr.651/2014 1.pielikuma izpratnē attiecībā uz gada apgrozījumu.

 

 

Jebkādas kreditoru pretenzijas, prasības vai jautājumi ir jāsagatavo kā juridiski saistoši dokumenti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, nosūtot tos uz norādīto administratora prakses vietas adresi. Uz saņemtajiem e-pastiem, kas nesatur elektroniskos dokumentus atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam, var tikt sniegtas tikai informatīvas atbildes.

 

 

Administrators paziņo, ka administratora elektroniskā pasta adrese saziņai jautājumos par LAS "TRASTA KOMERCBANKA" maksātnespējas procesu ir tkb@readvokati.lv.

ATGRIEZTIES UZ JAUNUMU SARAKSTU


« Cenu aptauja nodrošināto prasījumu kredītportfelim Cenu aptauja kustamās mantas iegādei »

Sazināties

Esmu iepazinies ar noteikumiem

Diemžēl ziņu neizdevās nosūtīt. Aizpildiet obligātos laukus (sarkanie) un mēģiniet vēlreiz.

Paldies!

Jūsu ziņa ir nosūtīta. Sazināsimies ar jums tuvākajā laikā.